Teacher Teaching with Technology™

T³ is een groep docenten wiskunde en natuurwetenschappen. Zij zetten zich in om lesmateriaal te ontwikkelen waarbij moderne technologie gebruikt wordt om meer inzicht en betrokkenheid te creëren onder de leerlingen. Daarnaast houdt T³ zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. T³ wordt ondersteund door Texas Instruments.

T³ Nederland Stuurgroep

Cathy Baars
is natuurkundedocent aan het Martinuscollege te Grootebroek. In 2013 is zij tweede geworden bij de verkiezing Natuurkunde docent van het jaar. Met name haar doordachte lesopbouw werd geroemd. Voor T3 heeft zij lesgegeven in Saoedi Arabië en Jordanië. Daarnaast heeft zij workshops verzorgd in Nederland en Amerika. Zij is tevens onderzoekscoördinator op haar school.

Wesley Keldermans
is wiskunde docent op het Gymnasium Haganum in Den Haag. Wesley werkt sinds 2010 in het onderwijs. Hij is tevens jongste docent van de groep. Hij geeft webinars en zijn focus ligt vooral op educatief waardevolle integratie van de TI-84 Plus CE-T in het wiskunde-onderwijs.

Peter Vaandrager
is wiskunde docent aan CSG Liudger te Drachten. Hij is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. De laatste jaren is hij actief bezig geweest met het nieuwe examenprogramma's als pilot docent en voorlichter op andere scholen. Hij is ook medecoördinator van het International Stemminar in Engeland, waar leerlingen uit verschillende landen werken in internationale groepen. Net als op scholen zijn zij daar ook op zoek hoe de vakken van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kunnen combineren. Uiteraard gebruikt hij in zijn lessen de TI-84 Plus CE-T en de TI-Nspire CX.

Frank van den Berg
is al 15 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. Frank houdt zich vooral bezig met diverse onderwijsvormen binnen het wiskunde-werkveld waar de verschillen in didactische aanpak een verlengstuk vormen van zijn interesse. Technologie vormt als krachtig middel de basis voor zijn lessen in de bovenbouw in combinatie met adaptieve methodes in een digitale leeromgeving; 'meten is weten' in combinatie met 'durf te experimenteren'. Hij is voorstander van onderwijsvernieuwing op velerlei wiskundig gebied: wiskundeonderwijs op maat gesneden voor de leerlingen van de 21e eeuw.

Epi van Winsen
is docent wiskunde aan het Sophianum te Gulpen. Al vanaf 1993 is Epi betrokken bij projecten met Paul Drijvers (o.a. Derive en TI InterActive! ™). Zijn betrokkenheid bij T3Nederland geeft hem een brede kijk op het wiskundeonderwijs en het onderwijs in het algemeen. Het geeft hem vooral energie om door te gaan, nieuwe wegen in te slaan en ideeën uit te werken. Voor T3 heeft hij lesgegeven in Jordanië en workshops verzorgd in Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten.

Ludovic Wallaart
is docent wiskunde op de Vrije School van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Sinds 2014 is hij enthousiast gebruiker van de TI-Nspire als leermiddel. Middels nieuwe vormen van lesgeven probeert hij met name de zwakkere en de minder gemotiveerde leerlingen te activeren en ondersteunen. Naast wiskundige is hij ook filosoof. De organisatie van ons onderwijs, het doel van de wiskunde daarbinnen, de motivatie van leerlingen en het leren nadenken zijn enkele van zijn geliefde onderwerpen.

Harmen Westerveld
is wiskunde docent aan het Oosterlicht College in Nieuwegein. Als econometrist heeft hij altijd een brede interesse gehad in de toepassingsgebieden van wiskunde, waarbij vakintegratie en technische toepassingen in het bijzonder zijn belangstelling hebben. Hij heeft een aantal jaren een uitstap gemaakt naar het bedrijfsleven als ERP-consultant bij IT-bedrijf BaaN en heeft een jaar als uitgever bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff gewerkt. Naast zijn werk als docent werkt hij ook met veel plezier als examinator bij de Staatsexamens voor het VO en VSO.

Bert Wikkerink
is docent wiskunde aan CSG Liudger te Drachten. Hij is reeds jaren betrokken bij projecten rond ICT gebruik in het wiskundeonderwijs. Hij nam en neemt deel aan internationale T3 conferenties op dit gebied in Europa en de Verenigde Staten. En heeft daardoor een brede kijk op de mogelijkheden van het gebruik van de TI-technologie in het onderwijs.