Lesmateriaal

Hier vindt u voorbeelden hoe technologie kan bijdragen to betere begripsvorming van abstracte concepten en wetmatigheden uit het wiskunde- en wetenscahppenonderwijs; o.a. met de exploratie van verschillende representaties van een concept en het onderzoeken en ontdekken van modellen. 

  • Wiskunde >
  • Natuurkunde >
  • Scheikunde >
  • Biologie >