Over ons

Docentennetwerk T³ Nederland

T³ Nederland (Teachers Teaching with Technology) is een groep docenten wiskunde en exacte vakken. Zij ontwikkelen lesmateriaal en nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. T³ Nederland wordt ondersteund door Texas Instruments en al haar partners.

  • T³ Nederland verzorgt professional development – door docenten voor docenten – over de zinvolle implementatie van technologie in de klas.
  • T³ Nederland ontiwkkelt lesmateriaal dat focust op het motiveren van de leerlingen en het verhogen van hun zelfactiviteit.
  • T³ Nederland presenteert video’s over het efficiënt gebruik van TI rekenmachines en de voorbereiding op examens.
  • T³ Nederland organiseert jaarlijks een symposium met tal van workshops, waar ideeën en ervaringen worden uitgewisseld.
  • T³ Nederland maakt deel uit van T³ Europe www.t3europe.eu, een netwerk dat al meer dan 20 jaar actief is in 12 Europese landen.
Cathy Baars

Cathy Baars is natuurkundedocent aan het Martinuscollege te Grootebroek. In 2013 is zij tweede geworden bij de verkiezing Natuurkunde docent van het jaar. Met name haar doordachte lesopbouw werd geroemd. Voor T³ heeft zij lesgegeven in Saoedi Arabië en Jordanië. Daarnaast heeft zij workshops verzorgd in Nederland en Amerika. Zij is tevens onderzoekscoördinator op haar school.

Wesley Keldermans

Wesley Keldermans is wiskundedocent aan Gymnasium Haganum in Den Haag. Hij werkt sinds 2010 in het onderwijs en is de jongste docent van de groep. Zijn focus ligt vooral op educatief waardevolle integratie van de TI-84 Plus CE-T in het wiskunde-onderwijs.

Peter Vaandrager

Peter Vaandrager is wiskundedocent aan CSG Liudger te Drachten. Hij is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hij is namens CSG Liudger coördinator van het Erasmus+-project STEAM for all. Een internationaal project met scholen uit Finland, IJsland, Portugal en Turkije. Net als op scholen zijn we daar ook op zoek hoe we de vakken van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) kunnen combineren. Hij daagt tijdens dit project op zijn eigen school –en ook op andere scholen– leerlingen en docenten uit om te programmeren in Python met de modules Turtle, Rover en Microbit BBC op de TI-84 plus of de TI-Nspire™ CX II.

Frank van den Berg

Frank van den Berg werkt meer dan 15 jaar in het voortgezet onderwijs. Frank houdt zich vooral bezig met diverse onderwijsvormen binnen het wiskunde-werkveld waar de verschillen in didactische aanpak een verlengstuk vormen van zijn interesse. Technologie vormt als krachtige middel de basis voor zijn lessen in de bovenbouw in combinatie met adaptieve methodes in een digitale leeromgeving; 'meten is weten' in combinatie met 'durf te experimenteren'. Hij is voorstander van onderwijsvernieuwing op velerlei wiskundig gebied: wiskundeonderwijs op maat gesneden voor de leerlingen van de 21e eeuw.

Epi van Winsen

Epi van Winsen doceerde wiskunde aan het Sophianum te Gulpen. Al vanaf 1993 is Epi betrokken bij projecten met Paul Drijvers (o,a. Derive en TI InterActive! ™). Zijn betrokkenheid bij T3 Nederland geeft hem een brede kijk op het wiskundeonderwijs en het onderwijs in het algemeen. Het geeft hem vooral energie om door te gaan, nieuwe wegen in te slaan en ideeën uit te werken. Voor T³ heeft hij lesgegeven in Jordanië en workshops verzorgd in Nederland en Amerika.

Ludovic Wallaart

Erich Mommers is docent wiskunde en informatica aan het Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf. Met zijn technische achtergrond heeft hij jarenlang gewerkt in de ICT en is hij inmiddels alweer de nodige jaren docent op een middelbare school. Zijn brede interesse en de betrokkenheid bij T3 Nederland geeft hem extra mogelijkheden om de technologie toe te passen en om te kijken naar vakoverstijgende mogelijkheden.

Harmen Westerveld

Harmen Westerveld is wiskunde docent aan het Oosterlicht College in Nieuwegein. Als econometrist heeft hij altijd een brede interesse gehad in de toepassingsgebieden van wiskunde, waarbij vakintegratie en technische toepassingen in het bijzonder zijn belangstelling hebben. Hij heeft een aantal jaren een uitstap gemaakt naar het bedrijfsleven als ERP-consultant bij IT-bedrijf BaaN en heeft een jaar als uitgever bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff gewerkt. Naast zijn werk als docent werkt hij ook met veel plezier als examinator bij de Staatsexamens voor het VO en VSO.

Bert Wikkerink

Bert Wikkerink doceerde wiskunde aan CSG Liudger. Hij is reeds jaren betrokken bij wiskunde projecten rond Derive en TI InterActive! ™. Vanaf 2008 gebruikt hij de TI-Nspire™ technologie in de klas. Hij vindt het een uitdaging om instrumenten te bouwen om kegelsnedes te tekenen. Daarna modelleert hij de werking van de instrumenten in een dynamische meetkunde omgeving.

 

 

 

Bert Wikkerink

Ludovic Wallaart gaf 20 jaar wiskunde aan verschillende scholen, van vmbo basis tot vwo, van klas 1 tot en met 6, tweetalig, regulier en vrijeschool. Sinds 2014 is hij enthousiast gebruiker van de TI-Nspire™ als leermiddel. Middels nieuwe vormen van lesgeven probeert hij met name de zwakkere en de minder gemotiveerde leerlingen te activeren en ondersteunen. Naast wiskundige is hij ook filosoof. De organisatie van ons onderwijs, het doel van de wiskunde daarbinnen, de motivatie van leerlingen en het leren nadenken zijn enkele van zijn geliefde onderwerpen.

Sinds maart 2022 gaat hij de scholen langs om docenten te ondersteunen op het gebied van educatieve technologie. Hij helpt ook bij het ontwikkelen van inspirerende manieren om techologie in te zetten ter ondersteuing van het begrip van de leerlingen en kan adviseren over de mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.