T³ Symposium 2015

Onderzoekend leren, laat leerlingen denken en onderzoeken

Plenaire Lezing door Jos Tolboom

Onderzoekend leren in het STEM-onderwijs; waarom, wat en hoe?
In het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken -biologie, scheikunde, natuurkunde, NLT- en de wiskundevakken (A,B, C en D) is in de nieuwe examenprogramma's een rol weggelegd voor het doen van onderzoek.

Maar waarom is dat nou eigenlijk? Wat heeft het met de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden te maken? En met wiskundige denkactiviteiten? Zijn er mogelijkheden voor de vakken om samen te werken in STEM (science, technology, engineering, and mathematics) onderwijs? Welke rol kan technologie hierbij spelen? Hoe doe je dat als docent? Of is dit allemaal een hype die wel weer over waait? Deze vragen vormen de uitgangspunten voor de lezing van Jos Tolboom, leerplanontwikkelaar wiskunde en informatica bij SLO, het nationale expertisecentrum leerplanontwikkeling.

 

Workshops

Presentaties, voorbeelden, artikelen, ...
 • Onderzoekend leren begint bij leren
 • Onderzoeken Bouwen van dynamische modellen - Deel 1
 • Bouwen van dynamische modellen - Deel 2
 • Adviseer een modebedrijf: Statistiek met grote datasets
 • Statistiek normaal verdeeld
 • Simulatie van kansexperimenten
 • WDA Introductie van goniometrische functies 
 • De examenstand en nieuwe didactische mogelijkheden met TI-84 Plus CE-T
 • Wiskundige denkactiviteiten; anamorfosen en cilindrisch spiegelen
 • Wiskundig denken stimuleren met ICT
 • Mirascoop
Workshop Overzicht  |  Workshop PDF  |  Workshop PPT  |  Workshop ZIP