T³ Symposium 2016

Inspireer en daag uit! Aan de slag met technologie in het wiskunde onderwijs.

Meer dan ooit is er behoefte aan het uitdagen en motiveren van leerlingen. Met als doel: innovatief leren denken en werken in van de wereld van morgen. Toekomstvisies als ‘2032’ richten zich op onderzoekend leren en STEM, geïntegreerde toepassing van natuurwetenschappelijke vakken. Om innovatief te kunnen denken, dienen leerlingen hun wetenschappelijke kennis te verrijken en technische en sociale vaardigheden op te bouwen. Tijdens dit symposium ‘werken’ we samen rond een aantal thema’s hoe technologie en wiskunde kunnen helpen om leerlingen te leren samenwerken, creatief te denken en problemen te formuleren en op te lossen. Met een lezing van Ian Galloway over 'Surviving in a digital world', vele workshops en een Beta-proeverij met interessante demonstraties van leerlingen en docenten.

Plenaire Lezing

Surviving in a Digital World - Ian Galloway

Ian Galloway: director of Copernican Revolutions, Teaching and Learning Coach with the Institute of Physics and T³ Europe STEM leader. Ian Galloway zal tijdens zijn lezing een overzicht geven van de problemen van de moderne maatschappij en hoe zij betrekking hebben op de STEM-crisis. Ian Galloway laat ook zien hoe coderen een oplossing voor de STEM-crisis kan zijn, waar alle jongeren recht op hebben. Als we er niet in slagen om jongeren te motiveren om te leren dan zullen we niet overleven in deze digitale wereld!

PPT

Workshops

Meetkunde met coördinaten
Door Bert Wikkerink

Met de invoering van het nieuwe wiskunde B programma in het havo en vwo krijgt ook de meetkunde een andere inhoud. Meetkunde met coördinaten (analytische meetkunde) komt in de plaats van meetkundig bewijzen. We gaan in deze workshop onderzoeken in hoeverre de grafische rekenmachine hierbij een nuttige bijdrage kan leveren.

Workshop documenten
Getallen en een driehoek
Door Bert Wikkerink

Zijn regelmatige getallenrijen wel zo regelmatig als ze lijken? Heeft toeval ook een regelmaat?>Hoe kunnen we getallenrijen vinden m.b.v. vlakken, ruimtelijke gebieden of een cirkel? Vragen waar we in deze workshop verder op in zullen gaan. We onderzoeken allerlei situaties waarin regelmaat en schijnregelmaat voorkomt en waar uiteindelijk alles weer te maken heeft met de beroemde driehoek van Pascal. We maken daarbij gebruik van verschillende hulpmiddelen, waaronder de TI-84 en TI-Nspire CX technologie.

Workshop documenten
Dynamische functie-exploratie met schuifbalken
Door Frank van den Berg en Ludovic Wallaart

Tijdens de workshop laten we nuttige toepassingen zien van de TI-Nspire CX-Schuifbalkfunctionaliteit die bruikbaar is in de alledaagse klassensituatie. We besteden ruime aandacht aan het zelf inbouwen van de schuifbalken in TI-Nspire CX-documenten, zodat de deelnemers aan deze workshop deze tool zelfstandig op een snelle en doeltreffende manier in de praktijk kunnen brengen.

Workshop documenten
Kansverdelingen beter begrijpen met simulaties
Door Guido Herweyers

Drie webinars met bijkomende uitleg zijn ter beschikking via T3 Vlaanderen: Webinars >. Guido Herweyers is coördinator van T³ Vlaanderen, hij is docent wiskunde en statistiek aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven, Technologiecampus Oostende-Brugge. Met simulaties van toevalsprocessen kun je kansverdelingen ontdekken. Je leert simulaties uitvoeren en grafisch voorstellen met de TI-Nspire technologie. Voorafgaande kennis van het gebruik van de TI-Nspire technologie wordt niet verwacht. Aan bod komen o.a. de Bernoulli verdeling, de binomiale verdeling, de uniforme verdeling (discreet en continu), de normale verdeling en de centrale limietstelling. Relatieve frequenties bij simulaties worden vergeleken met exacte kansen.

Workshop documenten
Coding the solution to STEM education
Door Ian Galloway

TI-Innovator Quick Start Guide You will learn how to use the program editor within TI-Nspire, and the TI-84 CE to write simple pieces of code using TI Basic. Strictly for beginners.

Workshop documenten
Datavergelijkingen
Door Frank van den Berg en Ludovic Wallaart

Werken met grote datasets is onlangs toegevoegd aan het curriculum wiskunde A voor de havo. Nieuw in het eindexamenprogramma havo wiskunde A is het vergelijken van verschillende datasets onderling, naast de bekende boxplots: nieuwe vuistregels worden voor leerlingen geïntroduceerd zoals betrouwbaarheidsintervallen, kruisttabelanalyse, verschillen in cumulatieve percentages en effectgrootte. Waar komen deze vuistregels vandaan? Hoe zien examenvragen eruit? Wat kunnen we als docenten verwachten in de reguliere setting van het klaslokaal? Hoe kunnen we technologie inzetten om deze begrippen te verduidelijken? Tijdens de workshop frissen we de basiskennis rondom deze onderwerpen op en geven we handvatten om aan de slag te gaan met de formulekaarten die bij de nieuwe examens zijn gevoegd.

Workshop documenten
Differentiaalvergelijkingen
Door Gert Treurniet

"Meneer, doe niet zo moeilijk!" "Mevrouw, wat moet je met differentiaalvergelijkingen?" In deze workshop bekijken en bespreken we met elkaar ideeën om differentiaalvergelijkingen te introduceren bij leerlingen. We denken na over toepassingen. We vragen ons af hoe we vragen bij leerlingen kunnen oproepen en deze ook kunnen (laten) beantwoorden. Differentiaalvergelijkingen zijn onderdeel van VWO wiskunde D. Het kan ook als keuzeonderwerp in wiskunde B worden gebruikt. We wisselen ervaringen over het gebruik van de TI-84 en TI-Nspire voor differentiaalvergelijkingen uit.

Workshop documenten
Wiskundig denken buiten de wiskunde (ofwel de M in STEM) - TI-Nspire™ CX
Door Cathy Baars

Wiskunde mag de koning van de wetenschappen genoemd worden, maar ruim 98% van onze leerlingen gaat geen wiskunde studeren. De meeste leerlingen gaan wiskunde toepassen buiten de zuivere wiskunde. Hoe leren we leerlingen dat? In deze workshop krijgt u de keuze uit enkele realistische opdrachten uit de gebieden “Science, Technology, Engineering en Mathematics” (STEM). Wees niet bang: U hoeft geen vuile handen te maken. We hopen dat u ervaart hoe stimulerend het kan zijn om aan zulke praktijkgerelateerde opdrachten te werken en hoe motiverend deze kunnen zijn voor uw leerlingen. In deze workshop maken we gebruik van de TI-Nspire.

Workshop documenten
Wiskundig denken buiten de wiskunde (ofwel de M in STEM) - TI-84 Plus CE-T
Door Cathy Baars

Wiskunde mag de koning van de wetenschappen genoemd worden, maar ruim 98% van onze leerlingen gaat geen wiskunde studeren. De meeste leerlingen gaan wiskunde toepassen buiten de zuivere wiskunde. Hoe leren we leerlingen dat? In deze workshop krijgt u de keuze uit enkele realistische opdrachten uit de gebieden “Science, Technology, Engineering en Mathematics” (STEM). Wees niet bang: U hoeft geen vuile handen te maken. We hopen dat u ervaart hoe stimulerend het kan zijn om aan zulke praktijkgerelateerde opdrachten te werken en hoe motiverend deze kunnen zijn voor uw leerlingen. In deze workshop maken we gebruik van de TI-84.

Workshop documenten
Bèta-proeverij

Experiment verwerking gegevens met TI-Nspire door Laura Treurniet

Laura heeft een stage opdracht voor Medisch Spectrum Twente uitgevoerd over het insteken van een naald om een wond te hechten. Zij is nu bezig met het verwerken van gegevens over beweging. Dit heeft ze gedaan met de TI-Nspire. Zij deelt graag haar ervaringen en daarnaast vertelt zij over het gebruik van ICT in wiskunde op de universiteit! Laura vertelt over het gebruik van de TI-Nspire als voorbereiding op het Wetenschappelijk Onderwijs, waarbij een opdracht geen weg naar de oplossing wordt gegeven, maar slechts een vraagstuk of probleem. Dit doet zij aan de hand van een vraagstuk vanuit het Medisch Spectrum Twente. Vraagstuk: wat is de invloed van de plaats van het vastpakken van een kromme hechtnaald op de kracht die wordt uitgeoefend in de richting van de punt van de naald. Zij heeft hiervoor een meetkundig model gemaakt met behulp van de TI-NSpire. Doordat de TI-Nspire veelzijdig is kun je leerlingen een wat vrijere opdracht bieden met daarbij verschillende mogelijkheden van de TI-Nspire. Zo kunnen ze zelf al leren probleemoplossend te denken. Dit is goed als voorbereiding op het WO omdat daar bij de opdrachten niet meer een stappenplan naar de oplossing wordt gegeven, maar een open vraagstuk. De manier van denken bereidt je dus voor op het werken met andere programma's en systemen die in het WO, maar ook later op de werkvloer worden gebruikt. Bedenken wat het probleem is, wat de mogelijkheden van de beschikbare techniek zijn en van daaruit zoeken naar een oplossing. Statistisch onderzoek en functieonderzoek met behulp van een afstandsmeter en de TI-Nspire – Isendoorn Leerlingen De opdrachten in het boek kunnen leerlingen vaak moeilijk motiveren. Door eigen data te genereren gaat de stof veel meer spreken en willen leerlingen vaak wel aan de slag. Met behulp van de TI-Nspire is het heel eenvoudig voor leerlingen om experimenten te doen en de uitkomsten te analyseren. Met een afstandsmeter meten we de lengte van de deelnemers van het symposium en onderzoeken we of deze normaal verdeeld zijn. Met diezelfde meter kunnen we ook de beweging van een rollende of stuiterende bal vastleggen. Bij de plot van deze gegevens kunnen formules voor rechte lijnen, parabolen en exponentiële functies opstellen. Functieonderzoek met behulp van schuifbalken op de TI-84 én de TI-Nspire - Isendoorn leerlingen Zodra leerlingen de basisfuncties kennen wordt het interessant om te zien wat de invloed is van parameters in de functies. Hoe beïnvloeden de a, b en c de grafieken van bijvoorbeeld y=ax+b of y=a sin(b(x+c))+d. Met behulp van schuifbalen op de TI-Nspire of de app transform kunnen leerlingen in een paar minuten zelf een idee vormen. DIt kan vervolgens in de les theoretisch worden onderbouwd. Demonstration TI-Innovator™ system door Ian Galloway en Cathy Baars

Introductie van de TI-Innovator™
Tijdens de bèta-proeverij kunt u kennismaken met TI-Innovator™. Is een apparaatje dat het mogelijk maakt om met de TI-Nspire rekenmachine sensoren en actuatoren aan te sturen. Hierbij kunt u denken aan een afstandssensor, een geluidssensor maar ook een lichtbron waarvan de kleuren kunnen worden gevarieerd of een toongenerator waarbij de frequentie kan worden gevarieerd. De combinatie TI-Nspire rekenmachine en TI-Innovator™ brengt de wereld van programmeren in combinatie met hardware binnen handbereik van iedere leerling. We maken daarbij gebruik van de van de methodiek “10 Minutes of Coding.

T3 Videokanaal
Vanuit T3 worden op een eigen kanaal op dit moment Nederlandstalige filmpjes gepubliceerd met uitleg over het gebruik van de TI-NSPIRE. In de toekomst zal hier een databank ontstaan die de leerlingen kunnen gebruiken als naslag. In de stand ziet U de eerste aanzet. Goede ideeën zijn welkom.

 

Een 3D-scanner bouwen met de TI-Innovator™ door Tim Müller en David Denekamp van het Martinuscollege
David en Tim gaan de innovator gebruiken voor hun profielwerkstuk. Zij willen een 3D scanner maken met behulp van 3 afstandssensoren en twee motortjes. Deze zullen worden aangestuurd met behulp van de TI-Innovator™. Daarnaast zullen zij gaan uitzoeken hoe je de meetgegevens zo goed mogelijk kunt weergeven. Op dit moment is de probleemstelling klaar en zijn Tim en David bezig met het opstellen van hun programma van eisen. Tijdens de bèta-proeverij zullen zij laten zien hoe ver ze zijn en tegen welke problemen zij aanlopen.

 

Kegelsnede door Bert Wikkerink
Kegelsneden zoals ellipsen, parabolen en hyperbolen kun je tekenen m.b.v. de tekeninstrumenten van Frans van Schooten, maar ook als analytische krommen in een assenstelsel. In deze demonstratie vergelijken we de instrumenten met de dynamische en analytische meetkunde van de TI-Nspire.

tns files

Uitwisseling met Zwitserse school door Jaco Scheer
Na een half jaar op zee met 34 kinderen uit A4 vertelde ik mijn verhaal op het symposium van T3. Die dag gaf ik ook een workshop over het werken met sensoren bij natuurkunde. Als pionier op dat gebied leek het me goed om meer docenten te informeren over de mogelijkheden die het meten met sensoren biedt en sloot me aan bij de ondersteunende tak van Texas Instruments in Nederland, T3. Door mijn werk bij T3 kwam ik in contact met docenten uit het buitenland, waaronder Irma uit Zwitserland. Zij had zich met haar leerlingen gespecialiseerd om met de TI-Nspire kristallen door te meten, erg boeiend. En zo gebeurde het dat Irma en ik een uitwisseling voor onze studenten regelde. Tijdens de werkweek van de school uit Zwitserland naar Nederland brachten ze een bezoek van een dag aan onze school, De Breul in Zeist. De ochtend ging over onderwijs en de middag werd er druk gemeten met sensoren. Op de bètaproeverij vertel ik mijn verhaal en kun je zelf meten met sensoren.

 

Texas Instruments - Marcel de Groot en Mark de Hiep
Informatie over producten en nieuwe ontwikkelingen. Marcel de Groot en Mark de Hiep kunnen u daar alles over vertellen!

 

T3 Nederland - Femke Stiekema
Wat kan T3 Nederland voor u en uw school betekenen? Wat is het programma voor het komend jaar? Waarbij kunnen we u ondersteunen? Kom langs, en wie weet is het T3 netwerk voor u interessant!