T³ Symposium 2017

Wiskundige denkactiviteiten en technologie Leerlingen uitdagen en activeren

Dat wiskunde meer is dan het toepassen van regels en formules, dat mag duidelijk zijn. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat om wiskunde te leren, het begrijpen van regels en formules noodzakelijk is. Tijdens dit symposium laten wij u zien hoe de technologie kan helpen om deze regels en formules beter te begrijpen. Daarnaast laten wij zien hoe de geleerde kennis kan worden toegepast in de 'echte' wereld. Met deze voorbeelden laten wij u ook zien hoe het kritisch denken en logisch redeneren bij de leerlingen gestimuleerd kan worden en kan leiden tot dieper inzicht en meer betrokkenheid bij het leerproces.

Hoe kan een wetenschappelijk experiment helpen het gedrag van een functie te begrijpen? Hoe verklaar je statische experimenten met de theorie? Hoe bevordert het programmeren het logisch redeneren? Van de traditionele curriculumonderwerpen tot de vernieuwde onderdelen!

Wiskunde, een denkactiteit?

Plenaire lezing door Ludovic Wallaart en Frank van den Berg Wiskundige denkactiviteiten moeten een grotere rol gaan spelen in ons onderwijs. De nieuwe wiskunde A examens worden afgesloten met een korte onderzoeksopdracht waarin van de leerlingen gevraagd wordt dat zij zelfstandig als wiskundige aan de slag gaan. Hoe bereiden wij hen daarop voor? In onze zoektocht gaan wij via de aard van de wiskunde en de verwarring naar een didactiek die ondersteund wordt door technologie. Zoals u de antwoorden van het examen niet van te voren aan uw leerlingen kan geven, zo zullen wij u geen algoritme bieden voor goed wiskunde onderwijs. In deze lezing en in het hele symposium, proberen wij u wel een aantal handvatten en ingrediënten aan te reiken waarmee u deze uitdagende taak op vernieuwende wijze kunt aanpakken.

Presentatie (ppt)

Workshops

TI-Innovator™ Hub Introductie