Succes met 'Erasmus+'-programma STEAM for All

Posted 24 June 2022 by TI-medewerkers

Een prachtig voorbeeld van een multidiscplinaire én internationale aanpak komt van Peter Vaandrager (CSG Liudger, Drachten). Gefinancierd door het ‘Erasmus+’- programma . In november 2021 bezochten docenten uit Finland, IJsland, Portugal en Turkije de school voor havo en vwo om gedurende een hele week te werken aan STEAM for All.  Gert Schooten, de locatiedirecteur van CSG Liudger Raai, school voor havo en vwo in Drachten, opende de week. Prof Dr. Paul Drijvers, Universiteit Utrecht sprak via een videoverbinding over computational thinking. Dr. Jos Tolboom, leerplanontwikkelaar rekenen/wiskunde, informatica bij SLO,  sprak over digitale geletterdheid.

 

Bert Wikkerink, enthousiast lid van het T³-netwerk daagde de deelnemers uit in het gebruik van de Python-modules Turtle en micro:bit met opdrachten. De deelnemende collega's kregen uiteraard nog een programmeeropdracht in Python met de robotauto
TI-Innovator™ Rover. Peter Vaandrager, ook lid van het T³-lerarennetwerk en als docent verbonden aan CSG Liudger, was de organisator van deze week en begeleidde bij de opdrachten.

Begin 2022 werd het tweede deel van STEAM for All georganiseerd in Ermesinde, Portugal. Dit keer met leerlingen. Jammer genoeg mochten de Nederlandse leerlingen niet afreizen naar Portugal. 

Vaandrager en Wikkerink organiseerden 3 blokken programmeren. In internationale groepjes maakten de leerlingen programma's met TI-Nspire™ CX-technologie en de modules Turtle, Rover and micro:bit. De samenwerking in teams van leerlingen uit de verschillende landen werkte uitstekend. Naast een wiskundige wandeling tussen de twee bruggen van Porto en een bezoek aan het waterpaviljoen,  waren er workshops op de Universiteit van Porto over technologie in de koekjesfabriek, en wiskunde en fraude. 

Volgend studiejaar zijn er nog vier activiteiten, dan in Turkije, IJsland en Finland, waarvan twee met leerlingen.

Peter Vaandrager bracht nog de volgende uitspraken mee terug uit Portugal:

  • Een moeder die als begeleider mee was zei: "Mijn dochter had nooit interesse in programmeren, maar moet je haar nu zien. Ze is zo fanatiek bezig. Geweldig mooi om te zien."
  • Een leerling wilde gelijk het programma van TI-Nspire™ CX op zijn computer zodat hij thuis verder kon programmeren.
  • "Goed om te zien dat leerlingen enthousiast en met plezier bezig zijn met 21e-eeuwse vaardigheden: computationeel denken, creatief denken, probleem oplossen en samenwerken."

 

Beoordeling door leerlingen van de workshop: 

Beoordeling van docenten:

Peter Vaandrager voegt er nog enthousiast aan toe: “Wat we in Porto gedaan hebben met leerlingen, kan ook in Nederland op school, tijdens workshops en een docentenopleiding of met wetenschappelijke onderzoekers/didactici. Zo kan iedereen in het werkveld constateren dat deze aanpak bewezen succesvol en breder toe te passen is.”