STEM centraal tijdens Nederlands-Portugese uitwisseling

Posted 23 April 2019 by Koen Stulens

Bij het Sharing Inspiration evenement in 2017 maakte de Portugese leraar Raúl Aparício Gonçalves kennis met de robotauto Rover. Dit inspireerde hem om een internationale uitwisseling te organiseren voor zijn leerlingen. Zo gingen dertig leerlingen van de Nederlandse school CSG Liudger in 2018 op uitwisseling naar de Portugese Ermesinde High School. "Het was geweldig om zo kennis te maken met een andere cultuur en om te zien hoe het daar op school gaat," zegt een van de leerlingen. "Bij dit interactieve project deelden we kennis met elkaar."

Parkeren, tekenen en herkennen van kleuren

De leerlingen werkten aan opdrachten met de Rover, zoals parkeren met behulp van de afstandssensoren, tekenen en kleurdetectie. Gonçalves: "Ik zie veel voordelen in het gebruik van de Rover en TI-Innovator™ Hub voor deze leerlingen. Ze zien dat er iets gebeurt met wat ze programmeren, en dat wiskunde in het echt iets tot stand brengt. Het was leuk om te zien hoe trots de leerlingen waren toen ze de juiste resultaten kregen. Per groepje presenteerden ze de uitkomsten aan de andere leerlingen.” De Nederlandse leraar Bert Wikkerink voegt toe: "De leerlingen waren enthousiast en lieten zien dat ze deze technologie al snel kunnen toepassen.”

Kennis delen

Beide scholen maken deel uit van het TI STEM Lab netwerk. TI STEM Labs, zoals die van AE Ermesinde en CSG Liudger, zetten extra in op het organiseren van STEM-projecten in het gewone curriculum. Paulo Monteiro, IT-docent van AE Ermesinde: "Het voordeel van het hebben van een STEM-team is dat leerlingen en leraren ideeën uitwisselen. Leerlingen maken vooruitgang en ontwikkelen vooral op het vlak van logisch redeneren. De uitwisseling met Nederland heeft geleid tot het delen van kennis en het leren van elkaar op internationaal niveau. "We vroegen de leerlingen om groepjes te maken die bestonden uit twee nationaliteiten en om samen opdrachten te doen met de Rover. Zo zorgden we ervoor dat er internationaal werd samengewerkt," zegt Gonçalves.

Out of the box-denken

De leerlingen vonden het leuk om kennis maken te met een andere cultuur en de verschillende lesaanpak per school te ervaren. Vooral de experimenten waarbij ze out of the box moesten denken daagden de leerlingen uit. "Ik wist niet dat zo'n klein ding zoiets groots kon doen en dat het zo interessant kon zijn," zegt de Portugese leerling Gonçalo Nogueira over de Rover. De Nederlandse Stefan van Teijlingen is het er mee eens: "Toen ik voor het eerst met de Rover werkte, was ik gelijk enthousiast. Nu kunnen we de principes die we in de klas hebben geleerd in het echt toepassen en zien wat er gebeurt." De leerlingen vinden de uitwisseling voor herhaling vatbaar. Naast het experimenteren en het delen van kennis, hebben ze ook een leuke tijd samen gehad!

Bekijk ook de video die van de uitwisseling is gemaakt