10 redenen om een grafische rekenmachine te kopen

Posted 19 May 2023 by TI medewerkers

Vraag een Nederlander naar wiskunde op de middelbare school en de kans is groot dat de Texas Instruments (TI) grafische rekenmachine ter sprake komt. Want veel generaties Nederlandse leerlingen hebben in de bovenbouw wiskunde geleerd met de hulp van ‘de TI-84’ (of zelfs nog met de TI-83). Op dit moment is de nieuwste versie, de TI-84 Plus CE-T Python Edition, de meest gebruikte grafische rekenmachine op middelbare scholen. Waarom docenten die aanraden? Omdat je daarmee investeert in de opleiding en toekomst van de leerling.

Top 10 voordelen die docenten en leerlingen noemen:

  1. Een dynamische manier om wiskunde en natuurwetenschappen te bestuderen en begrijpen
  2. Zekerheid op het examen
  3. Werken zonder afleiding
  4. Handig formaat
  5. Krachtig rekeninstrument
  6. Geen stroomprobleem
  7. Eén apparaat voor alle vakken
  8. Gratis TI software voor docenten en leerlingen: leren op de eigen manier
  9. Betrouwbare kwaliteit van een vertrouwd merk
  10. Klaar voor de toekomst: leren programmeren in Python

 

1.  Een dynamische manier om wiskunde en natuurwetenschappen te bestuderen en begrijpen

Leerlingen krijgen op een interactieve manier inzicht in de structuren, ontdekken patronen en leren verbanden leggen.

 

Wiskunde echt leren begrijpen
Wat TI grafische rekenmachines onderscheidt van andere apparaten en rekenprogramma’s is dat ze leerlingen helpen om wiskunde beter te begrijpen. Verschillende wiskundedocenten dachten mee bij de ontwikkeling van TI-producten. Het resultaat: de grafische rekenmachine maakt de werking van wiskunde zichtbaar en zorgt ervoor dat leerlingen ontwikkelen in hun leerproces.

Wiskundeleraar Frank van den Berg: Een van de onderdelen van de wiskundeles is het behandelen van de standaard sinusfunctie. In het boek beslaat dat ongeveer drie lessen. Maar met de grafische rekenmachines en software van TI leer ik het ze in 20 minuten!” Van den Berg gebruikt TI-Nspire™ CX software om het voorbeeld op het digibord te laten zien. “Ik teken de op en neergaande golf van de sinusfunctie. Die heeft vier parameters die ik individueel kan veranderen zodat er dus vier verschillende effecten kunnen optreden. Ik hoef dat niet uit te leggen, maar kan het laten zien door de schuifbalkjes te gebruiken. Dan merk je dat het gelijk kristalhelder voor ze is!”

 

2.  Zekerheid op het examen

De meeste recente TI grafische rekenmachines zijn toegestaan bij de examens wiskunde en hebben een volledig betrouwbare examenstand.

 

Deze TI grafische rekenmachines mogen in examenstand mee bij het examen
Voor het Nederlandse examen wiskunde is een grafische rekenmachine vereist. Bekijk op onze website welke TI grafische rekenmachines zijn goedgekeurd voor de examens havo en vwo.

 

3.  Werken zonder afleiding

Leerlingen kunnen met het standalone apparaat geconcentreerd werken. De grafische rekenmachine heeft geen internettoegang. Daardoor is deze veilig en zonder afleiding te gebruiken, ook bij de examens.

 

Iedereen dezelfde mogelijkheden
Het voordeel van een standalone apparaat is dat deze op iedere plek en bij iedereen hetzelfde werkt. Een bewuste keuze die ook effect heeft op de onderwijsgelijkheid. Want volgens Unicef heeft twee-derde van de kinderen wereldwijd geen internet. Met TI grafische rekenmachines hebben zij wel de mogelijkheid om te leren. En hoewel het internetgebruik in Nederland hoog is, zijn er ook hier toch al gauw 66.000 huishoudens zonder internet. (Bron: CBS)

Een voordeel
“Een voordeel van de handheld is dat leerlingen minder prikkels ervaren omdat ze maar 1 scherm gebruiken.”
Gertjan Schreur, wiskundeleraar Leo Kannercollege

 

 

4.  Handig formaat

Flexibel, mobiel en ze nemen weinig ruimte in op tafel. Bij een toets is het moeilijk om elkaars scherm te zien.

 

5.  Krachtig rekeninstrument

Geeft uitdrukkingen, symbolen en breuken weer zoals je ze schrijft. De mogelijkheden van de TI grafische rekenmachines sluiten naadloos aan bij het Nederlandse curriculum.

 

Het liefst reken
“Het liefst reken ik op de rekenmachine zelf, ik vind het heel handig om met een standalone apparaat te werken en er uitwerkingen in te tikken.”
Ischa van Marle, wiskundeleraar Martinuscollege

 

 

6.  Geen stroomprobleem

Na het opladen zijn de rekenmachines een maand te gebruiken. Let op: in de examenstand gebruikt de rekenmachine wel meer energie.

 

 

7.  Eén apparaat voor alle exacte vakken

Het ontwerp en de besturing van TI grafische rekenmachines zijn al jarenlang hetzelfde. Met opzet, omdat docenten en leerlingen de lay-out en de navigatie goed kennen en dat zo willen houden. Aan de binnenkant is uiteraard wel veel ontwikkeld! Om aan te sluiten bij het moderne curriculum zijn de rekenmachines bijvoorbeeld te koppelen aan allerlei apparatuur, zoals microcontrollers en sensoren om gegevens te verzamelen.

Wiskunde, andere exacte vakken en programmeren - alles met één rekenmachine
Dat je een grafische rekenmachine nodig hebt bij wiskunde in de bovenbouw van de middelbare school is wel bekend. Tegelijk zijn ze ook goed in te zetten bij de andere exacte vakken. Zoals bij natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, informatica en economie. Door de handige extra functies, zoals programmeren, is de kans groot dat docenten van verschillende vakken er uitdagende lesopdrachten mee kunnen maken. Nog een reden waarom docenten de TI-84 Plus CE-T Python Edition of de TI-Nspire™ CX II-T als favoriete rekenmachine aanbevelen.

 

8.  Gratis TI software voor docenten en leerlingen: leren op de eigen manier

Leerlingen die een TI-84 Plus CE-T Python Edition of TI-Nspire™ CX II-T kopen krijgen daar gratis de computersoftware bij. Die software heeft dezelfde rekenmogelijkheden en examenstand als de grafische rekenmachine. Zo kan elke leerling oefenen en leren op de manier die het beste past, op de computer of op de rekenmachine. Ook voor leerkrachten biedt de software die zij erbij krijgen voordelen. Ze kunnen de les voorbereiden en in de klas alle berekeningen laten zien op het digibord.

Texas Instruments graphing calculator software increases accessibility for students and supports different types of learners.
De TI software biedt mogelijkheden om op een andere manier te leren.

 

 

9.  Betrouwbare kwaliteit van een vertrouwd merk

Al meer dan 30 jaar is Texas Instruments te vinden in klaslokalen over de hele wereld.

Wereldwijd bieden we klanten een betrouwbare klantenservice. Voor docenten is dat een van de redenen is om Texas Instruments te kiezen voor grafische rekenmachines. We ontwerpen onze producten om lang mee te gaan, vanuit een betrouwbare bedrijfsvoering. Met Texas Instruments weten schoolbesturen, docenten, leerlingen en ouders dat zij een duurzame investering doen voor de toekomst.

 

10.  Klaar voor de toekomst: leren programmeren in Python

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, dus ook het leren van de grondbeginselen van programmeren is voor leerlingen essentieel.

In het nieuwe curriculum van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgen programmeren en computervaardigheden veel aandacht. Zo ontwikkelen leerlingen vaardigheden die veel gevraagd worden bij vervolgopleidingen en banen.

Leerlingen leren programmeren met de TI grafische rekenmachine en robotvoertuig Rover.

 

Voor dat programmeren kunnen leerlingen hun eigen rekenmachine gebruiken, of de TI rekensoftware voor op de computer. Ze kunnen bijvoorbeeld met de gratis online lesactiviteiten van TI Coderen aan de slag en stap voor stap de basis leren. Met het leren van de programmeertaal TI-Basic of Python maken ze gaandeweg kennis met variabelen, lussen, reeksen en meer. Zo zetten ze een eerste stap om verder te kunnen gaan met bijvoorbeeld informatica en robotics.

TI grafische rekenmachines: waardevol door de jaren heen


Samengevat levert de TI grafische rekenmachine ouders en leerlingen veel op. Het is een veelzijdig en duurzaam hulpmiddel voor het leren van wiskunde, andere exacte vakken en om te programmeren. De stevige rekenmachine gaat de hele middelbare schoolperiode en langer mee. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) schrijft voor welke grafische rekenmachines gebruikt mogen worden en zorgt voor meerjarige overzichten, om gezinnen niet op kosten te jagen. Zo is een grafische rekenmachine meer dan een hulpmiddel dat je één keer nodig hebt voor het examen. Met de aanschaf investeren ouders in het succes van hun kinderen. Ze leren met een duurzaam hulpmiddel wiskunde, exacte vakken én programmeren. De investering waard!