Enquête laat zien dat online onderwijs een blijvertje is in het nieuwe schooljaar

Posted 03 August 2020 by Sonia Reis (@soniaraquelreis)

Bijna 80% van de leraren uit zeven Europese landen hebben de afgelopen maanden online lesgegeven. Dat blijkt uit een enquête die we in samenwerking met Generations & Co onder leraren hielden. Op die manier wilden we inzicht krijgen in de nieuwe uitdagingen en behoeften van leraren nu ze te maken hebben met beperkingen vanwege het coronavirus. Hoe ziet bijvoorbeeld de schoolstart van 2020 eruit? Duidelijk is dat lesgeven en leren doorgaat, of dat nu in de klas is of aan de keukentafel. Dit is wat we uit de reacties van 860 leerkrachten uit zeven Europese landen halen.

Blended learning

De enquête laat zien dat leraren de technische mogelijkheden om online onderwijs te kunnen geven waarderen, maar dat ze het face-to-face contact erg missen. Leraren uit Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Zweden en Nederland verwachten bovendien een heel andere start van het schooljaar in 2020 dan normaal. Uit de enquête blijkt dat blended teaching en blended learning (een mix van online en offline onderwijs) in de toekomst waarschijnlijk een vast onderdeel van het schoolleven zal zijn.

Starten met virtueel klaslokaal

Bij het beoordelen van het afstandsonderwijs valt op dat Nederlandse en Italiaanse leraren veel positiever zijn dan leraren uit andere landen. Ongeveer 50% van hen zei dat de ervaring soepel verliep. Terwijl het virtuele klaslokaal vooral in Frankrijk en Duitsland aanzienlijk minder populair was. Als reden geven zij aan dat zij het voldoende vonden om in te zetten op het sturen van lesmaterialen en online activiteiten. Een belangrijke tweede reden om geen online lessen te geven, was dat leerlingen niet de beschikking hadden over een computer of internetverbinding, of dat ze slecht materiaal hadden. Gemiddeld 62% van de leraren geeft aan dat ze doorgaan met het sturen van lesmaterialen als de scholen in 2020 weer van start gaan.

Nieuwe uitdagingen

De verschuiving naar online onderwijs zorgt voor nieuwe uitdagingen en Europese leraren geven aan dat het op een aantal vlakken beter kan. Zo zegt 55% van de leraren dat ze behoefte hebben aan betere IT-apparatuur en zegt 50% van hen dat ze softwareoplossingen nodig hebben. Ongeveer 47% van hen zegt dat ze graag een opleiding willen volgen om online onderwijsvaardigheden op te doen, of te verbeteren. Uit enkele open vragen blijkt ook dat leraren graag meer online lesmaterialen, filmpjes en kant-en-klare activiteiten willen ontvangen om te delen met hun leerlingen.

“We ondersteunen leraren en leerlingen met gratis content, webinars, lesmaterialen en educatieve technologie. De technologie is als stand-alone te gebruiken, in combinatie met een computer die in de klas wordt geprojecteerd of gedeeld via een virtueel klaslokaal."

 

Stephan Griebel, T3 Europe coordinator.

 

T3 Europe webinars

Het lerarennetwerk T3 Europe reageerde op de situatie met een uitbreiding van het webinaraanbod voor heel Europa. Naast een tweemaandelijks schema van Engelstalige webinars voor alle Europese landen, werden daarnaast ook lokale webinars gegeven in Frankrijk, Duitsland, Italië en Portugal. De onderwerpen sloten aan bij de uitdagingen van de crisis - van de aanpak van afstandsonderwijs tot het bieden van content voor leraren. Het T3 Europe Webinar Program wordt in het najaar vervolgd, zodat leraren vanaf de start van het nieuwe schooljaar aan hun professionele ontwikkeling kunnen werken.

Zorgen om leerlingen
De leraren hebben sinds de start van de lockdown een lastige periode doorgemaakt. Zo zegt een leraar Duits: "Met mijn zoontje van twee-en-een-half thuis was het moeilijk lesgeven." Naast de toegenomen druk op de werk-privébalans, waren leraren ook bezorgd over hun leerlingen. Hoewel het van land tot land aanzienlijk verschilt, bleken sommige leerlingen (gemiddeld 32%) geen toegang tot computers of internet te hebben. Dit betekent dat er ongelijkheid ontstaat in de kans om onderwijs te krijgen. Van de deelnemende leraren denkt 81% dat de kloof tussen de studenten door de lockdown en het afstandsonderwijs groter is geworden of nog verder gaat toenemen

Gemis van menselijk contact

Een ander aspect dat naar voren komt, is dat leraren de menselijke interactie missen bij het online lesgeven. Een deel van de leraren vindt dat een gebrek aan contact met hun leerlingen (55%) en collega's (21%) leidt tot minder efficiënt onderwijs. Bijna 70% mist het vooral dat ze niet face-to-face ideeën kunnen uitwisselen met hun leerlingen. Ook voor leerlingen is het online leren moeilijk zeggen de leraren, vooral als het gaat om de concentratie en het plannen van hun werk.

Nieuwe manier van lesgeven blijft

Hoe het nieuwe schooljaar eruitziet is voor iedereen anders, omdat scholen afhankelijk zijn van lokale overheidsmaatregelen. Volgens ons onderzoek verwacht 70% van de leraren dat de lockdown-periode een langdurig effect heeft op de manier van lesgeven. Zo lijkt het erop dat blended learning een vaste plaats krijgt in het onderwijssysteem. Zoals eerder aangegeven geeft 62% van de leraren aan dat zij online lesmateriaal blijven sturen naar leerlingen. Een kleiner aantal, ongeveer 30%, verwacht meer video's te gebruiken. We volgen de ontwikkelingen op de voet en bieden waar nodig ondersteuning. Stephan Griebel: "Als de behoeften van leraren veranderen, veranderen wij mee!"

Aanbod voor leraren:

Webpagina ondersteuning afstandsonderwijs

T3 Europe Webinar Program

Content portal T3 Nederland

T3 Europe YouTube kanaal

 

Deze online enquête is gehouden onder leraren wiskunde en natuurwetenschappen uit Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Zweden en Nederland, van 10 tot 16 juni 2020, met in totaal 860 respondenten.